نوبت دهی حضوری

واحد نوبت دهی مرکزی درمانگاه امام رضا (ع) در طبقه همکف است.

نوبت دهی و حسابداری بیماران در یک باجه انجام می شود.

حسابداری نوبت های مربوط به یک روز تا یک ماه آینده به صورت همزمان با نوبت دهی و در همان باجه انجام می شود، اما حسابداری نوبت های مربوط به تاریخ بیش از دو ماه از زمان مراجعه به باجه، یک ماه تا یک روز قبل از زمان نوبت انجام می شود.

***در صورتي كه حسابداري نوبت هاي دريافتي خود را تا ساعت 8 شب يكروز قبل از نوبت انجام ندهيد ، نوبت شما توسط سيستم حذف خواهد شد.***

توجه:  حسابداري نوبت روزانه را ميبايست همان لحظه دريافت نوبت انجام دهيد

اولویت نوبت دهی

 • بیماری که برگه تعیین وقت پزشک با مهرمنشی را دارد در تاریخ ذکر شده در برگه یا نزدیکترین تاریخ به آن نوبت داده می شود.
 • بیماری که برگه روز مراجعه یا مشاوره اورژانس دارد، در صورتی که روز مراجعه پزشک مورد نظرش حضور داشته باشد نوبت همان روز را دریافت خواهد کرد.
 • بیماری که مشاوره با نام پزشک را دارد ولی اورژانسی نمی باشد در طی هفته های آینده اولین نوبت را دریافت خواهد کرد.
 • بیماری که اصلا مشاوره ندارد و قبلاً نیز ویزیت نشده و هیچگونه مورد اورژانسی ندارد و تنها بنا به میل خود یا توصیه اطرافیان مایل به ویزیت یکی از پزشکان است بر اساس کثرت بیماران پزشک مربوطه و وقت آزاد پزشک روزهای آینده (روز مراجعه تا پایان سال جاری) نوبت دهی خواهد شد.
 • به همکاران علوم پزشکی و خانواده درجه یک ایشان اولین نوبت های موجود اختصاص داده می شود.
 • خانواده محترم جانبازان و ایثارگران از ساعت 10 الی 12 با مراجعه به نماینده بنیاد و اخذ برگه معرفی می توانند به نوبت دهی مرکزی مراجعه نموده و از تسهیلات ویژه جهت نوبت دهی استفاده نماید.
 • نوبت دهی تعداد محدودی از پزشکان به بیماران اعم از افرادی که مشاوره یا برگه نوبت دارند یا بیمار جدید پزشک می باشد در نوبت دهی همکف انجام نمی شود.

نکات مهم

 • در صورتی که مراجعی برگ مشاوره داشته باشد و نوبت دریافتی در نوبت دهی همکف را برای درمان خود طولانی و دیر تشخیص دهد، می تواند برای دریافت نوبت برگ مشاوره خود را توسط منشی به پزشک مربوطه نشان دهد و بنا به صلاحدید پزشک و در صورت امکان تاریخ معین می شود.
 • در صورتی که بیماری پس از اقدام به پذیرش و حسابداری جهت ویزیت مراجعه نکند نوبت وی باطل می شود و مراحل نوبت دهی از ابتدا باید انجام گیرد.                    
 • در صورتی که  بیماری پس از انجام  فرآیند پذیرش و حسابداری مراجعه و پزشک غیبت داشته باشد هزینه مربوطه مسترد و نوبت دیگری به ایشان داده می شود.
 • در صورتی که بیماران در درمانگاه حضور داشته باشند و نوبت پزشک را از منشی مربوطه اخذ نمایند اما به هر دلیل (مانند عدم اعتبار دفترچه بیمه یا به همراه نداشتن آن، یا طولانی بودن نوبت در ماه های آینده و عدم امکان حضور به موقع جهت انجام امور حسابداری در زمان مقرر و...)قادر به حسابداری نوبتشان نباشند،زمی توانند با مراجعه به دفتر نوبت دهی تلفنی واقع در طبقه همکف درمانگاه و پرداخت کارمزد، حسابداری نوبت را انجام دهند، در این صورت نیازی به حضور یك روز قبل از ویزیت در درمانگاه نیست. 
 
آمار بازدید: 21,863          آخرین بروزرسانی: 1395-10-1