> >

برنامه هفتگی کلینیک های آموزشی صبح

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

کلینیک تغذیه - طبقه 3 واحد 5

 

دکتر باباجعفری

کلینیک سلیاک 
دکتر افتخاری

 

کلینیک کتو ژنیک 
دکتر مظلوم

دکتر حجازی، دکتر اکرام زاده

کلینیک قلب - طبقه 1

 

پزشکی ورزشی

 

دکتر نیکو

 – دکتر عبدی – دکتر رادمنش

دکتر عفیفی – دکتر عبدی – دکتر رادمنش

 

دکتر نیکو

 

 

دکتر نیکو

 

 

کلینیک کلیه - طبقه 1 واحد 4

دکتر بهزادی – دکتر عطار

دکتر بهزادی

دکتر بهزادی – دکتر عطار

دکتر بهزادی

 

کلینیک آموزشی پوست و لیزر

طبقه 2 واحد 4

 

دکتر سپاس خواه (لیزر)

دکتر جوکار (لیزر)

 

خانم دکتر دستغیب

بهداشت خانواده - طبقه 2 واحد 1

واکسیناسیون تنظیم خانواده، مراقبت مادر و کودک، بهداشت مدارس، گذاشتن IUD و گرفتن پاپ اسمیر، غرباگری، دیابت سطح

کلینیک تکامل - طبقه 2 واحد 2

آقای دکتر نعمتی

خانم دکتر پورآرین

خانم دکتر کتیبه

خانم دکتر توسلی

 

کلینیک سالمندان - طبقه 2 واحد 5

 

دکترعلی احمدی (قلب و عروق)،

دکتر خرمندار (غدد)،

دکتر محمد سعید مهاجری (ارتوپد)

دکتر شکوفه سیف سفری (اعصاب و روان)،

 مریم السادات فاخری (توانبخشی)

دکتر لیلا شریفی (گوش و حلق و بینی )

دکتر حمزه زارعی ( روماتولوژی)،

دکتر علی اکبر کدیور (مغز و اعصاب)

دکتر مریم زمانی (داخلی)

کلینیک تراکم استخوان - طبقه دوم

دکتر قائدیان

دکتر حقیقت افشار

دکتر قائدیان

دکتر حقیقت افشار

دکتر قائدیان

دکتر حقیقت افشار

دکتر قائدیان

دکتر حقیقت افشار

دکتر قائدیان

دکتر حقیقت افشار

کلینیک توانبخشی - کلینیک اطفال - طب سوزنی - طبقه 3

دکتر روشن ضمیر

آقای دکتر فرپور

 

 

دکتر اشرف

مهدی زادگان 

 

 دکتر آمزگار (اکو)

 

دکتر مهدی زادگان 
(اکو اطفال )

کلینیک  درد - طبقه چهارم واحد 4

کلینیک درد

آقای دکتر فربد

 

کلینیک درد

خانم دکتر دهقانی

آقای دکتر اخلاق

 

 کلینیک درد 
اقای دکتر افشین امینی 

کلینیک مغز و اعصاب - طبقه چهارم  واحد 2

 

 

کلینیک مغز و اعصاب

کلینیک مغزو اعصاب

کلینیک مغزواعصاب

 

 کلینیک dbs

کلینیک اعصاب و روان - طبقه چهارم  واحد 5                  

دکتر مولا

 

 دکتر دستغیب

 

 

کلینیک  اطفال - طبقه پنجم و ششم

جنرال 

ایمونو

نوزادان – ایمونو

غدد

جنرال 

کاردیو – نفرو

گوارش – نورولوژی

جنرال

غربالگری نوزادان

 

جنرال

ک. دیابت

آموزش انسولین

واحد سلامت

ایمونو

جنرال

 

غربالگری نوزادان

*دکتر حجازی و دکتر اکرام زاده چهارشنبه ها یک هفته در میان حضور دارند . *        

 

 
آمار بازدید: 44,570          آخرین بروزرسانی: 1396-9-11