مدیر درمانگاه

آقای دکتر علی جنگجو 

شماره تلفن      07132127000-5       :

شماره فاکس :     07132319304 
  
آمار بازدید: 3,547          آخرین بروزرسانی: 1397-3-23