سمت

نام و نام خانوادگی

مسئول حراست

 مهدی دهقان 

رئیس امور مالی 

 فریبرز فرهمندفر

مسئول روابط عمومی

 بصیر حدائق

           مسئول پاسخگویی به شکایات

 محمدرضا سقائیان

مدیر دفتر پرستاری

 لیلی پرچمی

سوپروایزر بالینی

 محبوبه غریب

سوپروایزر آموزشی

مریم دوکوهکی

           سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت

مریم خواصی

مسئول فناوری اطلاعات

مهندس نجمه ضیغمی

مسئول امور عمومی

مرتضی خیریه

 مسئول واحد بهداشت محیط و خدمات عمومی

مهندس علیرضا حیدرلی

                               مسئول مدارک پزشکی

                  رکسانا استخریان حقیقی

مسئول تدارکات

محمد علی امیر شهپری

 
آمار بازدید: 3,882          آخرین بروزرسانی: 1397-9-7