سمت

نام و نام خانوادگی

مسئول حراست

آقای مهدی دهقان 

رئیس امور مالی 

آقای فریبرز فرهمندفر

مسئول روابط عمومی

آقای بصیر حدائق

           مسئول پاسخگویی به شکایات

آقای محمدرضا سقائیان

مدیر دفتر پرستاری

خانم لیلی پرچمی

سوپروایزر بالینی

خانم محبوبه غریب

سوپروایزر آموزشی

خانم مریم دوکوهکی

           سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت

خانم مریم خواصی

مسئول فناوری اطلاعات

خانم مهندس نجمه ضیغمی

مسئول امور عمومی

آقای مرتضی خیریه

 مسئول واحد بهداشت محیط و خدمات عمومی

مهندس علیرضا حیدرلی

                               مسئول مدارک پزشکی

                   خانم رکسانا استخریان حقیقی

مسئول تدارکات

محمد علی امیر شهپری

 
آمار بازدید: 3,691          آخرین بروزرسانی: 1397-5-9