رئیس درمانگاه

دکتر حسین جمالی

تحصیلات: متخصص چشم فلوشیب قرنیه 

شماره تلفن     07136121230   :

 
آمار بازدید: 3,509          آخرین بروزرسانی: 1397-9-7