کمیته پیشنهادات درمانگاه امام رضا (ع) از پیشنهاد تمامی صاحبنظران استقبال کرد1395-7-12

 کمیته پیشنهادات درمانگاه امام رضا (ع) از پیشنهاد تمامی صاحبنظران استقبال کرد 

روشهای عملی مدیریت ازدحام در طبقات درمانگاه  از طریق پیشنهادعمومی پیگیری می شود

 به گزارش روابط عمومی ، صبح روز دو شنبه دوازدهم مهر ماه ، اطلاعیه ای از سوی دفتر پرستاری درمانگاه امام رضا (ع) انتشار یافت که حاکی از استمداد راهکار های کاهش از دحام موجود در طبقات درمانگاه بود  بنا به این گزارش دفتر پرستاری و مدیریت درمانگاه ، در سه محور از پیشنهاد صاحبنظران استقبال کرد .این گزارش همچنین حاکی است ، راهکار چگونگی کاهش ازدحام ، افزایش رضایتمندی مراجعین در زمان اخذ نوبت پزشک و افزایش رضایتمندی بیماران در زمان مراجعه به پزشک از جمله محور های درخواستی عنوان شده است .گفتنی است ، صاحبنظران می توانند پیشنهادات خود را به آدرس  idea.sums.ac.ir      ارسال فرمایند .

 متن اطلاعیه به پیوست درج شده است

 

 

 

 

 

 
آمار بازدید: 479,033          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18