اقدامات ارزنده درمانگاه امام رضا (ع) در سال 961396-11-25اقدامات ارزنده درمانگاه امام رضا (ع) در سال 96 :

1-      احداث ساختمان جدید بمنظور انجام نوبت دهی و ...

2-      امکان ارائه نوبت های آینده به بیماران در زمان ویزیت

3-      افزایش دستگاه ها و تجهیزات نوار مغز ، نوار عصب بمنظور پذیرش بیماران بیشتر

4-      ایجاد کانال ارتباطی دفتر مدیریت با سازمان زندان ها جهت تسهیل در ویزیت بیماران زندانی

5-      تعداد 6 قرارداد برون سپاری واحدهای نوبت دهی تلفنی ، نوار قلب ، چاپ و تکثیر ، تراکم سنجی ، طب سوزنی ، خدمات

6-      نصب پرده هوا در ورودی درمانگاه

7-      اجرای بهسازی سیستم هوا ساز Duck Splite در طبقات درمانگاه

8-      اطلاع رسانی پیامکی به بیماران در خصوص تغییر برنامه اساتید

9-      ایجاد درمانگاه های مشابه نظیر درمانگاه رسول اعظم

10-   ایجاد سیستم نوبت های فالو برای جلوگیری از حضور مکرر بیماران

11-   فراهم نمودن نوبت دهی اینترنتی برای بیش از 40 نفر از اساتید درمانگاه

12-   فراهم نمودن امکان حسابداری اینترنتی نوبتهای بیماران برای تمامی اساتید هر دو درمانگاه

13-   فراهم نمودن امکان نوبت دهی تلفنی برای اساتید هر دو درمانگاه

14-   بروز نمودن وب سایت درمانگاه برای اطلاع رسانی صحیح به مراجعین و جلوگیری از مراجعه بی مورد

15-   بروز رسانی تلفن گویای درمانگاه با شماره 07132127000 جهت اطلاع رسانی برنامه اساتید درمانگاه

 

 

 

 

 

 

 
آمار بازدید: 496,752          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18