فراخوان کمیته پیشنهادات

hamed salehi

1396-3-17

کمیته پیشنهادات درمانگاه امام رضا (ع) اولین فراخوان خود را تحت عنوان "بهینه سازی سیستم سرمایش و گرمایش در طبقات " اعلام نموده تا پرسنل محترم وکلیه مراجعین با ارسال پیشنهادات خود در این زمینه بتوانند مارا در بهبود شرایط موجود یاری نمایند

 

 

 

 

 
آمار بازدید: 496,729          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18