محبوبه غریب و‌میناپیروی به عنوان پرستاران نمونه انتخاب شدند1397-10-22

                                              تقدیر از پرستاران نمونه

محبوبه غریب و‌میناپیروی به عنوان پرستاران نمونه انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی پرستاران نمونه کلینیک های ویژه امام رضا(ع) و شهید مطهری به دانشگاه علوم‌پزشکی معرفی و در جشن روز پرستار از انها تقدیر شد

بنا به این گزارش صبح روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه در مراسم جشن که ازسوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجتمع صدراوسینا برپابود از پرستاران نمونه‌کشوری واستانی تقدیرشد .

این گزارش حاکی است در این جشن که پریسا مکاری پور ولیلی پرچمی به عنوان مترون های دودرمانگاه امام رضا(ع)و شهید مطهری پرستاران نمونه درمانگاه خود را همراهی می کردند؛ خانمها محبوبه غریب از درمانگاه امام رضا(ع)و مینا پیروی از درمانگاه شهید مطهری لوح تقدیر و هدیه های خود را از دست دکتر علی بهادر رییس دانشگاه علوم پزشکب شیراز دریافت کردند .

این گزارش می افزاید دراین مراسم پرشکوه سرکار خانم ظریف کار و دکتر عبدالخالق کشاورزی و‌نیز دکتر علی بهادر به سخنرانی پرداخته و از مجموعه پرستاری بیمارستان های استان فارس و بویژه پرستاران نمونه کشوری و‌استانی تقدیر و‌تشکر کردند.

 

 

 

 

 
آمار بازدید: 496,744          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18