باکاهش تزریقات،وسایل مصرفی به انبار عودت داده شد1397-4-17

اقدام ابتکاری یک مسئول در صرفه جویی

باکاهش تزریقات،وسایل مصرفی به انبار عودت داده شد

به گزارش روابط عمومی، باتصمیمی جدی درجهت صرفه جویی بیشتر، مسئول طبقات سوم و‌چهارم درمانگاه امام رضا(ع) در اقدامی ابتکاری و خودجوش ، اقلام مصرفی بخش را «که به دلیل عدم حضور استادان روماتولوژی ،حداقل تا یک ماه بعد در این طبقات مصرف نمی شوند» ؛ به انبار مرکزی کلینیک ویژه‌امام رضا(ع) و شهید مطهری عودت داد. بنا به این گزارش،نرجس بیات،مسئول طبقات سوم‌ و چهارم درمانگاه امام رضا (ع) طی گفتگویی با روابط عمومی، هدف از این اقدام راجلوگیری از اسراف، جلو گیری از گذشتن تاریخ مصرف و نیاز احتمالی واحد های دیگر ذکر کرد و افزود: در پی شنیدن ندای مدیر درمانگاه مبنی بر صرفه جویی بیشتر ؛ روا ندانستم که وسایلی که فعلا در بخش به آنها نیازی نیست رانگهداری کنم ، درحالی که ممکن است واحد های دیگر  به علت نیاز ، خرید همان وسایل را درخواست کنند.

 

 

 
آمار بازدید: 463,706          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18