دکتر جنگجو باکارکنان هردو درمانگاه سخن گفت1397-4-9

درحال برنامه ریزی برای نظمی جدید هستیم

دکتر جنگجو باکارکنان هردو درمانگاه سخن گفت

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنج شنبه هفتم تیرماه،دکتر علی جنگجو،مدیر کلینیک ویژه امام رضا(ع) و شهید مطهری در جمع کارکنان دو درمانگاه حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ گفت

بنا به این گزارش ، وی با اشاره به یادروز شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰  خدمات آیت اللهِ شهید ،دکترمحمد حسینی بهشتی را ستود و گفت که همه ی ما شرعا موظفیم از اسراف و تبذیر‌ جلوگیری کنیم .

مدیر درمانگاه، در ادامه به نام کلینیک ویژه اشاره کرد و افزود: از این پس که از نظر مالی مستقل می شویم ، باید با در نظرگرفتن بیش از پیش اقتصاد درمان ، هر چه میتوانیم ، در صرفه جویی بکوشیم .وی با تاکید بر این نکته که قصد هیچ‌گونه تعدیل نیرو در کار نیست ، از انجام انتخابات به منظور برگزیدن نمایندگانی از منشی ها و کادر درمانگاه برای انتقال نظرات و پیشنهادات به مدیریت خبر داد و از پیشنهاداتی که باعث کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمد درمانگاه شود استقبال کرد و افزود : اتاق مدیریت  همواره پذیرای نظرات تمامی کار کنان بوده و گوش او همیشه آماده ی شنیدن انتقادات است .دکتر جنگجو در ادامه ، بر روابط اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل و در شأن کارکنان دانشگاه ،پای فشرد و از کارکنان خود انتظار داشت تا در روابط بین بخشی و همچنین با ارباب رجوه لحن مناسب را رعایت کنند تا کارها درست و در اسرع وقت انجام شود. وی شکایت احتمالی ارباب رجوع از هریک از کارکنان را ، عدم توانایی آن کارمند در توجیه و انجام کار مناسب و درست توصیف کرد و از کارکنان خود خواست تا با رفتار درست و انجام کار به‌موقع ،بهانه را از دست برهم زنندگان نظم بگیریم و اجازه برهم زدن نظم درمانگاه را به آنها ندهیم .مدیر کلینیک ویژه امام رضا(ع) و شهید مطهری ، درادامه عنوان کرد که درحال برنامه ریزی نظمی جدید درنوبت دهی درمانگاه است ، تا از بار اضافی منشی ها و کار درمانگاه کاسته و ازدحام ارباب رجوع به حداقل برسد .وی فعال سازی بیش از پیش نوبت دهی اینترنتی و تلفنی را یکی از راهکارهای کاهش ازدحام توصیف کرد.دکتر جنگجو در ادامه بامهم توصیف کردن حضور به موقع کارکنان درمحل کار  و معطل نماندن ارباب رجوع ،بر لزوم رؤیت تمامی معرفی نامه ها (نامه های کانسالت) توسط استادان و حساسیت منشی ها در این امر تاکید کرد و بر لزوم رعایت حال افرادمسن و بیماران بدحال و کم توان پای فشرد  .این گزارش همچنین حاکی است ، مدیر درمانگاه همچنین در ادامه ، جلسه ای دیگر ، ویژه ی واحد حفاظت فیزیکی برگزار کرد .

دکتر جنگجو درپایان به سوالات کارکنان خود پاسخ داد.

.

 

 

 

 

 

 

 

 
آمار بازدید: 463,689          آخرین بروزرسانی: 1396-10-18