متخصصین درد

اساتید

تخصص

دکتر آرش فربد

 متخصص بیهوشی، فوق تخصص درد

دکتر سید هدایت اله اخلاق

متخصص بیهوشی، فوق تخصص درد

دکتر مریم شایگان

دکترای روان  درمانی درد

دکتر عظیمه دهقانی

متخصص طب پزشکی ورزشی

دکتر افشین امینی

متخصص بیهوشی

 

 
آمار بازدید: 9,522          آخرین بروزرسانی: 1396-8-6