متخصصین قلب و عروق

 اساتید

تخصص

دکتر فیروز ابطحی

متخصص قلب و عروق - فلو اکوکاردیولوژی

دکتر امیر اصلانی

متخصص قلب و عروق - فلو الکتروفیزیولوژی قلب

دکتر پیمان ایزدپناه

متخصص قلب و عروق - فلوشیپ فوق تخصص ایتنرنشنال کاردیوگرافی

دکتر محمد وحید جرئت

متخصص قلب و عروق

دکتر غلامرضا رضائیان

متخصص داخلی - فوق تخصص قلب و عروق

دکتر محمود ضمیریان 

متخصص داخلی - فوق تخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا عبدی اردکانی

متخصص قلب و عروق – فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

دکتر سامان عفیفی

متخصص قلب و عروق – فلو اینترونشنال کاردیوگرافی

دكتر جواد كجوری

متخصص قلب و عروق -  فلو اینترونشنال کاردیوگرافی

دکتر علیرضا معرف

متخصص قلب و عروق - فلو اکو کاردیوگرافی قلب

دکتر محمد حسین نیکو

متخصص قلب و عروق - فلو الکتروفیزیولوژی قلب

 

 

دکتر محمد علی با بائی بیگی

متخصص قلب و عروق - فلو الکتروفیزیولوژی قلب

دکتر آرمین عطار

متخصص قلب و عروق - فلو الکتروفیزیولوژی قلب

 

 
آمار بازدید: 20,280          آخرین بروزرسانی: 1396-7-17