متخصصین رادیوتراپی

 

اساتید

تخصص

دکتر نیلوفر احمدلو

متخصص رادیوتراپی

دکتر شاهپور امیدواری

 متخصص رادیوتراپی

دکتر منصور انصاری

متخصص رادیوتراپی

دکتر حسن حامدی

متخصص رادیوتراپی

دکتر محمد محمدیان پناه

 متخصص رادیوتراپی

دکتر احمد مصلایی

 متخصص رادیوتراپی

دکتر حمید نصرالهی

متخصص رادیوتراپی

دکتر نزهت خانجانی متخصص رادیوتراپی

 

 
آمار بازدید: 8,442          آخرین بروزرسانی: 1395-7-11