متخصصین تغذیه


اساتید

تخصص

دکتر محمد حسن افتخاری

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر سیاوش باباجعفری

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر شهناز روانشاد

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر زهره مظلوم

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر سید جلیل  معصومی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی


 
آمار بازدید: 24,622          آخرین بروزرسانی: 1395-7-18