اساتید

تخصص

دکتر مژده سپاس خواه

متخصص پوست – فلوی فوق تخصصی درماپاتولوژی

دکتر فریده جوکار

متخصص پوست و مو

دکتر لادن دستغیب

متخصص پوست و مو

دکتر فرهاد هنجنی

متخصص پوست و مو

 

 

دکتر مهدی قهارترس

 

 

متخصص پوست و مو

 

 

دکتر نسرین صاکی

متخصص پوست و مو

 

 

دکتر محمد رضا نمازی

متخصص پوست و مو


 

 

 

 

 
آمار بازدید: 16,142          آخرین بروزرسانی: 1396-7-17