فهرست شماره تلفن های درمانگاه

طبقه زیرزمین

پزشک / بخش

منشی

اتاق

شماره تلفن

دکتر ظریف

 خانم عاطفی

1 و 2

32127091

دکترخاقانی  نژاد

خانم عباسی

3

32127090

دكتردرفشی

خانم حلیمه علیزاده

4

32127028

دكتر گیتی

خانم تشکر فرد

5

32127015

دكترخورشیدی 

خانم عسکری

6

32127092

دكتر لوائی- خانم دکتر رضا زاده

خانم حلیمی

7

32127037

دکتر نبوی زاده

خانم ویسی

9

32127039

دکتر نجمه محمدی

خانم عسکری

10

32127096

خانم دکتردوزنده

خانم عزمی

11

32127032

دكتر عدل

خانم ربیعه

12

32127030

دکتر کوه پیما

خانم لطف الهی

14-13

32127017

مدیریت دندان پزشکی

خانم حق جو


32127021

پذیرش

خانم خرمی

15


و 32127040

رادیولوژی

دکتر حق نگهدار

خانم کیانی

و خانم بهادری

16

32127098

                                                                                                    

طبقه همکف

بخش

شماره تلفن

سیستم گویا

32127001-32127000

مرکز تلفن

32127009-32127002

حسابداری

32127012-32127011-32127010

داروخانه

32127046

انتظامات (نگهبانی)

32127069-32127068

تاسیسات

32127080

نوبت دهی

32127014-32127013

مشاوره پرستاری

32127025

 

طبقه اول

پزشک / بخش

واحد

اتاق

 منشی

شماره تلفن منشی

 

دكتر ضمیریان

1

1

 

 

 خانم جاویدی

 

32127100دکتر عفیفی

1

1

 

دكتر بابایی

1

2

 

دکتر ساعیان

1

3

 

دکتر نیکو

2

4

 

 خانم مهدی

32127122

 

اکو

2

5دکتر اصلانی

2

5

 

دكتر رضائیان

2

5

 

دکتر ابطحی

2

5

 

نوارقلب

3

7

 

 32127133

 

فشارخون

3

8

 

 32127133

 

دکتر ایزدپناه

5

12

 

 خانم جهانی

32127144

 

دکتر ساعیان

5

12

 

دکتر راسخی

5

12

 

دكتر كجوری

5

13

 خانم فرهادی

32127155

 

دکتر مجاب

5

13

 

دکتر جرئت

5

13

 

دکتر معرف - اکو

5

14

 

دکتر عبدی

5

14

 

نوارقلب

اتاق نوار قلب

 

 32127107

 

فشارخون

اتاق فشار خون

 

 32127108

 

هولتر

اتاق هولتر

خانم فاطمی

32127118 و

32127120

32127117

 

دکتر ورهرام

کلینیک وارفارین

کلینیک وارفارین

 

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

اتاق تست ورزش و سنکوپ وcpcr

32127118

 

 

 

 

 

 

 

طبقه دوم

 

 

 

 

 

پزشک / بخش

واحد

اتاق

 منشی

شماره تلفن منشی

 

کلینیک لیزر

3

7-8

 خانم قاسمی

32127233

 

دکتر

 سپاس خواه

4

9

خانم بهرامی

32127244

 

دکتر هنجنی

4

9

 

دکتر دستغیب

4

9

 

دکتر جوکار

4

10

 

دکتر رادمنش

4

11

خانم حسینی

32127255دکتر افلاکی

5

12

 

دکتر کریمی

5

12

 

دکتر امینی

5

12

 

دکتر بهزادی

5

14

 

واحد اکو

اتاق اکو

32127219

 

طبقه سوم

پزشک / بخش

واحد

اتاق

منشی

شماره تلفن منشی

 

دکتر مظلوم

1

1

خانم کرمی زاده

32127312

 

دکتر افتخاری

1

1

 

دکتر باباجعفری

1

2

 

دكتر معصومی

1

2

 

دکتر روانشاد

1

1

 

فیزیوتراپی

اتاق فیزیوتراپی

خانم کرمی

32127361

 

دکتر احمد لو

3

7

خانم جعفرزاده

32127333

 

دکتر نصراللهی

3

8

خانم پاکنده

32127308

 

دکتر مصلایی

4

10

خانم نوروزی

32127334

 

دکتر امیدواری

5

14

خانم پایدار

32127355

 

دکتر محمدیان پناه

5

12

خانم فرخی

32127312

 

دکتر حامدی

3

7

خانم سرومند

32127307

 

دکتر خانجانی

3

7

خانم سرومند

32127355

 

 

طبقه چهارم

پزشک / بخش

واحد

اتاق

منشی

شماره تلفن منشی

 

دكتر رحيمي

1

1

خان ترابی

32127400

 

دکتر ناظری

1

1

 

پترام فر

1

2

 

دکتر برهان حقیقی

2

4

خانم پیر مرادی

32127422

 

دکتر پورصادق

2

5

 

دکتر ایزدی

2

6

 

تزریقات و فشار خون

3

7

 

32127433 

 

CPCR و تزریقات

3

8

 

32127433 

 

دكتر علوي

4

9

خانم خرم زاده

32127444

 

دكتر غني زاده

4

9

 

دکتر احمدزاده

4

10

خانم خرم زاده

32127444

 

دکتر مولا

4

11

 

دکتر صحرائیان

5

12

خانم هاشمی

32127455

 

دکتر دستغیب

5

13

 

دكتر رستگار

5

14

 

دکتر مانی

5

14

 

 

طبقه پنجم

پزشک / بخش

واحد

اتاق

منشی

شماره تلفن منشی

 

دکتر زارعی فر

1

1

خانم همتی

32127500

 

دكتر بردبار

1

1

 

دكتر مهران کريمي

1

2

 

دکتر ذکاوت

1

3

 

دكتر اينالو

2

4

خانم حسینی

32127522

 

دکتر رضایی

2

4

 

دکتر کاشف

2

5

 

دکتر نعمتی

2

5

 

دکتر محسن غانم

2

6

 

دکتر مصلحی

2

6

 

دکتر امیرحکیمی

2

6

 

دیالیز صفاقی 

3

7

32127507 و 32127508

32127533

 

دكتر بصيرت نيا

4

10

خانم کرمی

32127544

 

دکتر ایلخانی

4

 

 

دکتر ادراکی

4

11

خانم چراغی

32127544

 

دکتر ارجاعی

5

12

 

خانم روان

 

 

32127555

 

دكتر هنر

5

12

 

دكتر پولادفر

5

13

 

دکتر اسماعیل زاده

5

13

 

دکتر بهرامی

5

14

 

دکتر رضوی   نژاد

5

14

 

دكتر همتي

5

14

 

شیمی درمانی

اتاق شیمی درمانی

32127518

 

تزریق نخاعی

اتاق تزریق نخاعی

32127519

 

 

طبقه ششم

پزشک / بخش

واحد

اتاق

منشی

شماره تلفن منشی

 

دکتر دهقانی

1

1

خانم حمیدی نیا

32127600

 

دكترايمانيه

1

2

 

دکتر سنایی

2

4

خانم مهدی

32127622

 

دکتر فروتن

2

4

 

کلینیک دیابت دکتر مروج

2

5 و 6

32127605 و 32127606

خانم محمدی

32127622

اندوسکوپی اطفال

3

7 و 8

32127607 و 32127608

خانم بیات

یوسف نژاد (مسئول)

32127633

دكتر فلاح زاده

4

9

خانم خوید  

32127644

 

دكتر اميرحكيمي

4

10

 

دکتر صاکی

4

11

 

دكتر زحمتكشان

4

11

 

دکتر نبوی زاده

5

12

خان کرمی

32127655

 

دكتر كديور

5

13

 

دكتر آل ياسين

5

14

 

تست آلرژی

اتاق تست آلرژی

32127619

 

 

 

طبقه هفتم

بخش

واحد

اتاق

شماره تلفن واحد

منشی

شماره تلفن منشی

دفتر پرستاری

1 (مديريت)

1

32127701

خانم مهدی

 

32127700 و 32127720

مهندس گنج کریمی

 

1 (مديريت)

2

32127702

خانم مهدی

 

32127700 و 32127720

آقاي خیریه

1 (مديريت)

3

32127703

 

خانم مهدی

32127700 و 32127720

تکریم ارباب رجوع

1 (مديريت)

3

32127709

خانم مهدی

77003212 و 32127720

آقای رجبی

آقای جعفری

2 (امور مالی)

4

32127704

32127705

 

 

2 (امور مالی)

5

32127706

32127716

بايگاني

3 (بایگانی)

7 و 8

32127707

32127708

اتاق سرور

4

9

32127711

تدارکات

4

10

32127766

بسیج جامعه پزشکی

4

 

32127710

شهر سلامت

4

12

32127714 
آمار بازدید: 30,298          آخرین بروزرسانی: 1396-10-9