مراجعین عزیز!

درصورتی که به هر دلیلی از خدمات ما شاکی هستید، از طریق فرم زیر ما را در جریان بگذارید. مسئولین درمانگاه پس از بررسی فرم، به شکایت شما رسیدگی نموده و تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن مشکل به کار خواهند بست
اداری و مالی
بهداشتی
درمانی
آموزشی پژوهشی
فرهنگی
دانشجوئی
دارو و غذا
اشتغال
انتقال
طرح
برخورد نامناسب
مناقصه و مزایده
بازنشستگی
آزمون استخدامی
سوءاستفاده از بیت المال
ارایه خدمات نامناسب
امکانات رفاهی کم
رعایت ننمودن موازین شرعی
نارضایتی از فرایند
مطالبات پرسنلی
عدم دریافت مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد
اخراج از کار
بازگشت به کار
سایر موارد
آمار بازدید: 2,181          آخرین بروزرسانی: 1396-4-18