واحد تست ورزش

  نوبت دهی اینترنتی         نوبت دهی حضوری


در این واحد تست ورزش و بررسی عملکرد قلب با حضور پزشک تست ورزش و دو پرستار انجام می شود. بیماران با دستور کتبی پزشک (نسخه) به این واحد مراجعه کرده و به صورت روزانه نوبت دهی انجام می گردد و در همین واحد حسابداری جهت بیماران انجام می شود.
در قبل، حین و بعد از تست ورزش از بیمار فشارخون گرفته می شود. در صورت بروز هرگونه مشکل در حین انجام تست با حضور پزشک اقدامات لازم برای بیمار انجام می شود.
این واحد در طبقه اول درمانگاه واقع شده است.

نوبت دهی حضوری

در این واحد فقط بیمارانی پذیرفته می شوند که توسط پزشکان درمانگاه ویزیت شده باشند و بیماران خارج از درمانگاه پذیرفته نمی شوند.

برای اخذ نوبت حضوری، مراجعه به درمانگاه و ارائه دفترچه بیمه و انجام حسابداری الزامی است.

برنامه کاری ساعت 15:30 تا 21 روزهای شنبه تا چهارشنبه است.

حسابداری از طریق شبکه های عضو شتاب انجام می پذیرد.


testv.jpg]

روند پذیرش:

درخواست پزشک درمانگاه
مراجعه به واحد تست ورزش جهت ثبت کد مربوطه
مراجعه به حسابداری
تحویل قبض حسابداری به واحد تست ورزش 
انجام تست ورزش 
تحویل جواب تست به بیمار
 
 
 

 
آمار بازدید: 546          آخرین بروزرسانی: 1394-12-9