واحد نوار قلب

بیماران در صورت صلاحدید پزشک به واحد نوار قلب مراجعه می نمایند و سپس مجدداً به منظور ارایه نوار قلب اخذ شده به پزشک مربوطه ارجاع داده می شوند.

روند پذیرش

  • درخواست پزشک درمانگاه
  • مراجعه به واحد نوار قلب جهت ثبت کد مربوطه
  • مراجعه به حسابداری
  • تحویل قبض حسابداری به واحد نوار قلب
  • انجام نوار قلب
  • تحویل جواب نوار قلب به بیمار

برنامه کاری

صبح و عصرها روزهای شنبه تا چهارشنبه 

اتاق نوار قلب

 
آمار بازدید: 615          آخرین بروزرسانی: 1394-12-9