> > >
کمیته پیشنهادات

از مراجعین عزیز دعوت می شود به منظور ارتقاء عملکرد درمانگاه و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع پیشنهادات خود را در سامانه کمیته پیشنهادات درج نمایند.


همچنین از پرسنل گرامی درمانگاه خواهشمند است به منظور
مشارکت در ارتقاء عملکرد درمانگاه و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و پرسنل، پیشنهادات خود را در رابطه با روش های ارتباط موثر با بیمار و ارتقاء فرایند تعامل با بیمار و همکار در سامانه کمیته پیشنهادات درج فرمایید.

 
آمار بازدید: 1,458          آخرین بروزرسانی: 1394-11-27