> >

واحد بهداشت محیط

به کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند، بهداشت محیط می گویند.

هدف کلی بهداشت محیط:

 ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه است.


شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

نظارت و بازدید از وضعیت بهداشتی درمانگاه یا بیمارستان.

ارائه گزارش مشکلات موجود و نتایج حاصل از بازدید.

رسیدگی به شکایات بهداشتی و برطرف کردن مشکلات موجود.

آموزش و مشاوره در زمینه های بهداشتی درمانگاه یا بیمارستان.

سوابق:
1-کارشناس بهداشت محیط  مرکز بهداشت کازرون

2- کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شیراز (شهدای والفجر )

3-مسئول بهداشت محیط بیمارستان شهید حجازی

 

کارشناس مسئول بهداشت محیط: مهندس علیرضا حیدرلی

تلفن دسترسی: 07132127735  
آمار بازدید: 1,809          آخرین بروزرسانی: 1395-1-29