مراحل ارسال شکایات و رسیدگی به آنها

مراجعین عزیز در صورت تمایل به ارسال شکایات، می توانند به روش های زیر اقدام کنند:

  • ثبت الکترونیکی شکایات 
  • مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات مراجعین واقع در طبقه هفتم درمانگاه 
  • ثبت کتبی شکایات و ارائه به مسئول مربوطه و یا ارسال پیامک به سامانه 3000849623

به شکایات دریافتی در طول یک هفته رسیدگی خواهد شد و مراجعین عزیز می توانند شکایات خود را از طریق شماره تلفن 32127703 071 (جناب آقای سقائیان) پیگیری نمایند.

در صورت اعتراض به پاسخ شکایات می توانید به واحدهای زیر واقع در بلوار زند – ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نمایید :

  • اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات واقع در طبقه هفتم دانشگاه
  • واحد تحول اداری دانشگاه در طبقه سوم دانشگاه
  • مرکز پایش مراقبت های درمانی واقع در طبقه پنجم دانشگاه
  • اداره نظارت و ارزشیابی موسسات درمانی واقع در طبقه پنجم دانشگاه                                                                                                                                                
  • واحد رسیدگی به شکایات ارباب رجوعان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع)
 
آمار بازدید: 1,258          آخرین بروزرسانی: 1395-11-22