پايگاه‌ های اورژانس

پايگاه‌ های اورژانس شيراز
پايگاه‌ های اورژانس شهرستان های فارس


پايگاه‌ های اورژانس شيراز

ردیف

نام پایگاه

آدرس

شماره تلفن

1

ارتباطات اورژانس

خیابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكی

115 – 6266666- 4 - 6278641

2

قسمت اداری

خیابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكی

6288080 - 6288090

3

پایگاه شماره 1 شیراز

خیابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكی

6304742

4

پایگاه شماره 2 شیراز

بلوار هفت تنان مستقر در پایگاه آتش نشانی

7312149

5

پایگاه شماره 3 شیراز

بلوار سیبویه مستقر در درمانگاه حجازی

7386781

6

پایگاه شماره 4 شیراز

خیابان خیام مستقر در ساختمان شماره 2 دانشگاه

2350030

7

پایگاه شماره 5 شیراز

خیابان همت جنوبی مستقر در درمانگاه فاطمه الزهرا

6306648

8

پایگاه شماره 6 شیراز

بلوار عدالت مستقر در درمانگاه موسی بن جعفر

8202011

9

پایگاه شماره 7 شیراز

شهرك گلستان مستقر در پایگاه آتش نشانی

6202115

10

پایگاه شماره 8 شیراز

خیابان فرصت شیرازی مستقر در پایگاه آتش نشانی

7209996

11

پایگاه شماره 9 شیراز

بلوار بعثت مستقر در پایگاه آتش نشانی

6289050

12

پایگاه شماره 10 شیراز

سه راه نمازی مستقر در پایگاه آتش نشانی

2247888

13

پایگاه شماره 11 شیراز

شهرك صدرا

6250801

14

پایگاه شماره 12 شیراز

میدان احسان

6251313

15

پایگاه شماره 13 شیراز

مستقر در فرودگاه شیراز

9 – 7218890

16

پایگاه شماره 14 شیراز

بلوار مدرس ابتدای كوی زهرا جنب نقلیه استان فارس

7269411

17

پایگاه شماره 15 شیراز

میانرود مستقر در مسجد میانرود

8404080

18

پایگاه شماره 16 شیراز

میدان كوزه گری جنب اتفاقات گاز

7370115

19

پایگاه شماره 17 شیراز

شاه قلی بیگی ، جنب مركز بهداشتی درمانی

-------

20

پایگاه شماره 18 شیراز

ابیوردی ، دانشكده توانبخشی

-------

21

اورژانس موتوری شیراز

ابتدای ابیوردی

-------

 
پايگاه‌های اورژانس شهرستان ها


ردیف

نام پایگاه

آدرس

شماره تلفن

1

مرودشت

مستقر در بیمارستان شهید مطهری

3333291 – 0728

2

سعادت شهر

مستقر در بیمارستان امام صادق (ع)

----------

3

ارسنجان

مستقر در بیمارستان ولی عصر (عج) ارسنجان

7622115- 0729

4

بوانات

شهرك ولی عصر مستقر در بیمارستان ولی عصر

3275 – 0752322

5

آباده

مستقر در بیمارستان امام خمینی شماره 2

-------

6

اقلید

مستقر در درمانگاه شبانه روزی اقلید

422121 – 0752

7

سورمق

روبروی پمپ بنزین مستقر در درمانگاه سورمق

-------

8

ایزدخواست

ایزدخواست پایگاه اورژانس 115

-------

9

سپیدان

خیلبان شهید سهرابی مستقر در بیمارستان رئیسی

7222377 – 0721

10

شول

گردنه شول 40 كیلومتری سپیدان (پایگاه اورژانس 115)

------

11

كازرون

خیابان خرمشهر روبروی جهاد سازندگی

22237777 – 0721

12

تنگ ابوالحیات

جاده شیراز، كازرون كیلومتر 60 تنگ ابوالحیات

2228970 – 0721

13

كنار تخته

مستقر در كنار تخته ساختمان دامپزشكی

-------

14

نور آباد

مستقر در بیمارستان ولی عصر (عج)

3122 – 0722422

15

فیروز آباد

جاده فیروز اباد، قیر مستقر در بیمارستان قائم

6227091 – 0712

16

قیرو كارزین

مستقر در درمانگاه قیر و كارزین

2010 – 0792422

17

لارستان

بلوار امام خمینی حد فاصل شهر قدیم و جدید مقابل اداره مخابرات

3338084 – 0781

18

خنج

ابتدای جاده خنج - لار

3230 – 0782452

19

لامرد

مستقر در بیمارستان ولی عصر (عج)

22101 – 078252

20

هورمرد

كیلومتر 45 جاده هورمرد- لار، بندر لنگه جنب درمانگاه

3330

21

كوار

مستقر در مركز بهداشتی درمانی امیر المومنین(ع)

5622556 – 0712

22

خرامه

مستقر در درمانگاه شبانه روزی خرامه

2011- 0712462

23

داراب

بیمرستان امام حسن مجتبی

23086 – 073262

24

رستاق

مستقر در مركز بهداشتی رستاق

-------

25

استهبان

بلوار قائم مستقر در بیمارستان امام خمینی

2595 – 073242

26

نیریز

خیابان طالقانی فلكه بیمارستان شهدا روبروی بیمارستان

70661 – 073252

27

سروستان

مستقر در بیمارستان سروستان

2111 - 0712522

28

سیوند

جاده قدیم سیوند جنب پایگاه نیروی انتظامی

4562020 – 0729

29

فراشبند

فراشبند مركز بهداشتی درمانی فراشبند

--------

30

زرقان

دوراهی زرقان جنب امامزاده

4225050 – 0712

31

سیوند جدید

جاده جدید سیوند، 70 كیلومتری محور شیراز-سعادتشهر

------

32

جویم

لار بخش جویم مستقر در مركز بهداشتی

07823223100

33

زرین دشت

زرین دشت مستقر در مركز بهداشتی درمانی

----------

34

دشت ارژن

محور شیراز، كازرون مستقر در ساختمان هلال احمر

---------

35

مشهد مرغاب

محور شیراز، اصفهان دوراهی مشهد مرغاب 45 كیلومتری سعادت شهر

2555 – 0752368

36

صفاشهر

محور شیراز، اصفهان كمربندی صفاشهر جنب پمپ گاز

20255- 075235

37

مهارلو

محور شیراز سروستان جنب درمانگاه مهارلو

5252727- 0712

38

كولی كش

محور شیراز، اصفهان گردنه كولی كش

------

39

مبارك آباد

محور قیر، جهرم مبارك اباد مستقر در مركز بهداشتی درمانی

------

40

بیرم

بیرم، مستقر در بیمارستان

------

41

دولت آباد

محور شیراز، داراب، دولت آباد پایگاه اورژانس 115

------

42

قطرویه

محور نیریز، كرمان پایگاه اورژانس قطرویه

------

43

اوز

محور شیراز، لار اوز مستقر در درمانگاه

-------

44

كوپن

محور نور آباد، گچساران، روستای كوپن

3520 – 0722446

45

پاسگاه ریگان

محور فیروز آباد، قیر جنب پاسگاه

-------

46

گردنه شاه بهرامی

محور شیراز، فیروز آباد، بعد از كوار، پایگاه اورژانس

-------

47

دوراهی نقش رستم

محور مرودشت، سعادت شهر، دو راهی نقش رستم

-------

48

جلب گیر

محور سپیدان، یاسوج، گردنه جلب گیر

-------

49

همایجان

محور شیراز سپیدان، بعد از گردنه شول، روستای همایجان

-------

50

حسن آباد

محور قدیم داراب، فسا روستای حسن اباد، پایگاه اورژانس

-------

51

علامرودشت

محور لامرد، خنج علامرودشت پایگاه اورژانس 115

-------

52

قائمیه

محور شیراز، كازرون دو راهی قائمیه، جنب درمانگاه

-------

53

گردنه عرفه

محور شیراز، فسا گردنه عرفه پایگاه اورژانس 115

-------

54

تپه تلویزیون

محور شیراز، كازرون، 15 كیلومتری شیراز

-------

55

چهاربركه

محور لار هورمود، چهار بركه پایگاه اورژانس 115

-------

56

پمپ بنزین مرودشت

محور شیراز، اصفهان حد فاصل پمپ بنزین مرودشت و پل خان

-------

57

جنت شهر

محور داراب، بندر عباس، پایگاه اورژانس 115

-------

58

سیدان

محور قدیم مرودشت سعادت شهر سیدان پایگاه اورژانس115

-------

59

رونیز

محور شیراز، استهبان رونیز پایگاه اورژانس115

------- 
 
آمار بازدید: 1,682          آخرین بروزرسانی: 1394-11-11